Näyttelyt

Kirjalla on painoarvoa Pukstaavissa

Pukstaavin päänäyttely kertoo suomalaisen kirjan tarinan. Tarina alkaa 1400-luvun lopulta ja jatkuu tähän päivään. Kirja on 2000-luvulla tullut tienhaaraan, mutta ei päätepisteeseen. Kirjan historian tunteminen auttaa ymmärtämään myös sen nykypäivää ja tulevaisuutta.

Pukstaavin vaihtuvien näyttelyiden aiheina ovat ajankohtaiset kirjakulttuurin ilmiöt ja ihmiset. Sekä päänäyttelyn että vaihtuvien näyttelyiden kerrontaa täydennetään luennoin, kurssein, työpajoin ja julkaisuin. Pukstaavissa mennyt ja nykyinen kirjakulttuuri kohtaavat ja elävöittävät toinen toisiaan.

Pukstaavin näyttelyissä hyödynnetään sekä modernia museoteknologiaa että perinteistä museokerrontaa – interiöörejä, pienoismalleja, multimediasovelluksia, valo- ja videokuvaa, installaatioita ja taideteoksia. Kerronnassa pyritään vuorovaikutteisuuteen ja eri aistien monipuoliseen hyödyntämiseen. Kävijät voivat katsoa, koskea, kuunnella, tuntea ja osallistua.

Onnetarta on tartuttava hiuksista hänen rientäessään ohitse.

Mika Waltari

Ihmiskunnan viholliset