Hankkeet

Suomen kirjainstituutin säätiön hankkeissa tutkimme, kehitämme ja kokeilemme kirjakulttuurin, lukemisen edistämisen ja kulttuuriperinnön vaalimisen malleja ja käytäntöjä. Hankkeilla edistetään säätiön strategisia päämääriä, kuten vaikuttavuutta, saavutettavuutta ja yhdessä tekemistä.

Nykyiset

Lukuintoa pelaamalla – Digitaalinen pakopeli pirkanmaalaisista kirjailijoista ja kuvittajista

Suomen Kirjainstituutti ja Pukstaavi

Suomen Kirjainstituutin ja Suomalaisen kirjan museo Pukstaavin toteuttamassa hankkeessa luodaan digitaalinen pakopeli, joka ammentaa sisältönsä pirkanmaalaisista kirjailijoista ja kuvittajista, heidän työstään ja teoksistaan sekä taitelijoiden kotipaikkakunnista. Digitaalinen peli yhdistää uudenlaisella tavalla kirjallisuusaiheisen verkkonäyttelyn sekä pakopelimäiset pulmat toisiinsa.

Toteutettava digitaalinen peli on kaikille avoin ja maksuttomasti käytössä. Hankkeen päätavoitteena on lisätä lasten ja nuorten lukuintoa elämyksellisellä ja osallistavalla tavalla sekä tehdä pirkanmaalaisten kirjailijoiden ja kuvittajien työtä tunnetummaksi. Hankkeen kautta halutaan edistää kirjallisuuden tuntemusta, vahvistaa ymmärrystä kirjan kulttuurihistoriasta ja yhteiskunnallisesta merkityksestä, parantaa kirjakulttuurin saavutettavuutta sekä kehittää alueen matkailu- ja kulttuurialaa.

Aikataulu 2023

Rahoittaja Operaatio Pirkanmaa

 

Menneet

Apteekkarin aikaan 

Pukstaavi ja Sastamalan seudun museo

Apteekkarin aikaan -hankkeessa toteutetaan kaikille avoin mobiilipeli ja museoiden piha-alueelle siinä hyödynnettävät opastekyltit. Pelissä erilaiset pulmat ja historiaan perustuva fiktiivinen tarina tuovat Bäckmanin talossa toimineiden apteekkarien historian esille uudella tavalla. Piha-alueen kyltit keskittyvät tontin, sen rakennusten ja niissä toimineiden apteekkarien oikeaan historiaan.

Pelin suunnittelussa painopistealueet ovat helppokäyttöisyys ja saavutettavuus. Pelillisestä sisällöstä sekä pelin ja kylttien suunnittelusta vastaa projektityöntekijä (fil.yo) Tatu Henttinen ja pelin digitaalisen rungon ja sen visuaalisuuden toteuttaa Memorandum Unlimited Oy.

Aikataulu 2021

Yhteistyökumppanit Sastamalan Oppaat, Sastamalan opisto

Rahoittaja Museovirasto

 

Mustavalkoinen kuva vanhasta kivitalosta, lapsi leikkii edustalla.

 

 

Vpl. Pyhäjärvi-kokoelman kartoitus

Sastamalan seudun museo

Viipurin läänin Pyhäjärven kulttuurihistorian tallentaminen alkoi Sastamalan seudun museossa 1950-luvun lopulla. Vuosikymmenten saatossa esineitä, valokuvia, kirjoja ja arkistomateriaalia on karttunut kokoelmiin runsaasti.
Vpl. Pyhäjärvi-Säätiön ja Sastamalan seudun museon yhteishankkeessa kartoitettiin ja digitoitiin museon Pyhäjärvestä kertova kokoelma. FM Jussi Lahtinen toteutti kokoelmaprojektin 1.3.-31.5.2020.

Aikataulu 2020

Yhteistyökumppanit Vpl. Pyhäjärvi -säätiö

Yhteys Amanuenssi Emma Kurki, emma.kurki@pukstaavi.fi tai 050 313 1416.

Museotyöntekijä kokoelmalaatikon kanssa varastotilassa.

 

Jalkautuva museo

Sastamalan seudun museo

Keväällä 2019 päättyneessä Jalkautuva museo -hankkeessa kehitettiin uudenlainen toimintamalli alueen kulttuuriperinnön tallentamiseen ja esittämiseen. Hankkeen aikana museolle valittiin kyläkumppani, joka oli Keikyän museo- ja kotiseutuyhdistys. Yhdistyksen vapaaehtoisten kanssa testattiin toimintatapaa, jossa kyläkumppani valitsi aiheen, jota tallennettiin yhdessä museon kanssa. Pilottiprojektissa tallennettiin paikalliseen sarvikampaperinteeseen liittyvää aineistoa kuten valokuvia, muistoja sekä tietoja vanhoista työtavoista ja kampaverstaista.

Aikataulu 2018-2019

Yhteistyökumppanit Sastamalan kylät ry., Sastamalan kulttuuripalvelut, Sastamalan kirjasto, Sastamalan Opisto sekä Pirkanmaan maakuntamuseo

Rahoitus Museovirasto, kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden osallistavia hankkeita

Kammanteon työvälineitä

Yhteys: Museolehtori Mari Immonen, mari.immonen@pukstaavi.fi tai 050 313 1412.

 

Lukukokemukset talteen

Suomalaisen kirjan museo Pukstaavi

Lukukokemukset talteen- hankkeessa kerättiin ja tallennettiin suomalaisten lukukokemuksia. Hankkeessa luotiin vuonna 2018 tarkoitukseen verkkokeruualusta. Lukukokemuksia keräämällä museo haluaa selvittää, mitä suomalaiset lukevat ja millaisia lukukokemuksia heillä on. Hankkeen päättymisen jälkeen keruukampanjoita toteutetaan vuosittain erilaisista kirjallisuuden aiheista. Tiedot talletetaan Pukstaavin kokoelmiin ja kerätty aineisto saatetaan myös tutkijoiden ja yleisön nähtäville. Tutustu tämänhetkiseen keruuseen osoitteessa lukukokemus.fi

Aikataulu 2018

Rahoitus Museovirasto

 

Ihminen lukee kirjaa nojatuolissa.
Yhteys
: Amanuenssi Emilia Heikkilä, emilia.heikkila@pukstaavi.fi tai 050 313 1408.

 

Varaukset

p. 010 3212 950 tai info@pukstaavi.fi

Varaathan opastuksen viikkoa ennen tuloanne.

Ilman opastusta tulevat ryhmät

Yli kymmenen hengen ryhmän tulosta pyydetään ilmoittamaan Pukstaavin infoon myös siinä tapauksessa, ettei ryhmä ole varannut opastusta.