Hankkeet

Lue mulle! – Sastamalan lukemisen malli kannustaa kirjojen äärelle

Sastamalan lukemisen malli tukee varhaiskasvatus- sekä esi- ja alkuopetusikäisten lasten lukemista kotona ja koulussa. Lukemisen malli tuo yhteen varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, kirjastojen sekä muiden paikallisten lukutoimijoiden (Sastamalan Opisto, Suomen Kirjainstituutti ja Suomalaisen kirjan museo Pukstaavi) asiantuntemuksen. Yhteistyön tuloksena kehitetyt opetusmateriaalit ja toimintamallit ovat kaikkien vapaassa käytössä.

Hankkeessa kehitettiin opetus- ja virikemateriaalia koulun ja kodin väliseen yhteistyöhön. Tästä esimerkkinä Miten lukeminen kehittää lasta? -video, jota varhaiskasvattajat ja opettajat voivat hyödyntää huoltajailtoissa.

Taustalla Lue mulle! -hanke

Suomen kirjapääkaupunki Sastamala edistää lasten lukemista ja lukemisen kulttuuria. Kaupunki sai opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusta Lue mulle! -hankkeeseen, joka oli käynnissä 1.8.2020–31.7.2022.

Lue mulle! kohdistui erityisesti varhaiskasvatukseen (5-vuotiaiden pilottiryhmät) sekä esi- ja alkuopetukseen (kaikki ryhmät). Tavoitteena oli lisätä aikuisten tukemana lasten lukemista sekä toimintayksiköissä että vapaa-ajalla perheissä.

Hankkeesta vastasivat Sastamalan kaupungin varhaiskasvatus ja perusopetus. Yhteistyössä olivat mukana Sastamalan kirjasto, Sastamalan Opisto, Suomen Kirjainstituutti ja Suomalaisen kirjan museo Pukstaavi.

Hyödynnä hankkeessa tuotettuja materiaaleja varhaiskasvatuksessa, opetuksessa tai kotioloissa!

#luemulle

Löydät lisää kivoja opetusmateriaaleja täältä.