Pyhäjärvi-kokoelman kartoitushanke


Viipurin läänin Pyhäjärven kulttuurihistorian tallentaminen alkoi Sastamalan seudun museossa 1950-luvun lopulla. Vuosikymmenten saatossa esineitä, valokuvia, kirjoja ja arkistomateriaalia on karttunut kokoelmiin runsaasti. Vpl. Pyhäjärvi-Säätiön ja Sastamalan seudun museon yhteishankkeessa kartoitettiin ja digitoitiin museon Pyhäjärvestä kertova kokoelma. FM Jussi Lahtinen toteutti kokoelmaprojektin 1.3.-31.5.2020.

Projektin tavoitteena oli paikantaa kaikki Vpl. Pyhäjärveen liittyvä aineisto, jota museon kokoelmiin on vuosien saatossa kartutettu. Urakka oli haastava, sillä eri vuosikymmenillä kokoelmatyötä on tehty erilaisten käytäntöjen puitteissa. Museotyö onkin muuttunut valtavasti 1950-luvulta nykypäivään tultaessa. Museon uudessa kokoelmakeskuksessa Pyhäjärvi-kokoelmalle on osoitettu oma huone. Huoneesta tullaan tekemään katseluvarasto, joka omalla tavallaan jatkaa vuosikymmeniä museossa toimineen Vpl. Pyhäjärvi -osaston perinnettä. Pyhäjärvi-huoneessa esineiden säilyminen tuleville sukupolville turvataan mahdollisimman hyvillä säilytysolosuhteilla ja aineistojen tutkiminen sekä esillepano tuleviin näyttelyihin on entistä helpompaa.

Kokoelma digitaalisena verkkoon

Kokoelman kartoittamisen lisäksi projektin tavoitteena oli digitoida aineisto ja siirtää tiedot museon kokoelmanhallintajärjestelmään. Digitointi antaa valmistuttuaan uudenlaisen tavan tutkia esinekokoelmia ja aikanaan kokoelma julkaistaan myös Finna.fi -hakupalvelussa, jossa sitä voi ihastella kuka tahansa omalta kotisohvaltaan käsin.

Hankkeen päättyessä kokoelma on entistä helpommin saavutettavissa ja se antaa uudenlaisia mahdollisuuksia niin tutkijoille kuin muillekin asiasta kiinnostuneille tutustua pyhäjärveläiseen kulttuurihistoriaan. Projektin etenemisestä tiedotettiin museon sosiaalisen median kanavilla ja Vpl. Pyhäjärvi-lehdessä.