Opetusmateriaalit

Opetusmateriaalit

Opetusmateriaaleissamme on varhaiskasvatuksesta yläkouluihin suunnattuja erityisesti monialaisiksi oppimiskokonaisuuksiksi tai ilmiöpohjaiseen oppimiseen soveltuvia opetuspaketteja, joissa on huomioitu opetussuunnitelman tavoitteet. Teemoina mm. sadut, toiminnalliset menetelmät kirjallisuuskasvatuksessa, paikallishistoria ja kansanparannus. Opetusmateriaalit sisältävät runsaasti taustatietoa, oppimistehtäviä ja toiminnallisia ideoita opetuksen tueksi.


Mikä meteli – Kiljusen herrasväki kirjallisuuskasvattajana

Kenelle: Kaikille kasvatustyön ja museoiden yleisötyön tekijöille sekä kirjastojen henkilökunnalle.

Kuvaus: Julkaisun artikkeleissa pureudutaan Kiljusten innoittamana toiminnalliseen oppimiseen ja kriittiseen pedagogiikkaan koulun ja museon näkökulmista. Julkaisu antaa vinkkejä draaman soveltamiseen kirjallisuuden opetuksessa. Lisäksi luvassa on runsaasti ideoita monialaisten oppimiskokonaisuuksien kehittelemiseen yhden kirjasarjan, Kiljusen herrasväen tarinoiden pohjalta.

Lataa ja tulosta julkaisu tästä.


Antero Varelius – monialainen oppimiskokonaisuus yläkouluihin

Kenelle: Yläkoululaisille ja yläkoulujen opettajille esimerkiksi ryhmätöiden lähdemateriaaliksi.

Kuvaus: Tyrväällä syntyneellä Antero Vareliuksella (1821 – 1904) oli merkittävä rooli suomen kirjakielen kehittämisessä. Hän toimi mm. pappina, historioitsijana sekä kirjailijana. Voitte keskittyä Antero Vareliuksen elämään ja ammatilliseen toimintaan, tai valita itse aineistosta toisen erityisteeman.

Lataa ja tulosta materiaali tästä.


Satumaailman kultainen avain


Kenelle
: Päiväkoti-, ja esikouluikäiset lapset ja alkuopetuksen oppilaat

Kuvaus: Satumaailman kultaisen avaimen tarkoituksena on suomalaisten satujen avulla avata ovet mielikuvituksen maailmaan ja kulttuurin satuperintöön. Valittuja satuja on kymmenen ja kullekin on suunniteltu oma toiminnallinen kokonaisuus. Materiaalista saat vinkkejä päiväkotien, koulujen ja kotien välisen yhteistyön lisäämiseen.

Lataa ja tulosta materiaali tästä.


Mantan matkassa -opetuspaketti

Kenelle: Esikoulusta yläkouluihin

Kuvaus: Opetusmateriaalin avulla on mahdollista tutustua paikallisen kansanparantajan, Tyrvään Mantan elämäntyöhön sekä 1800- ja 1900-lukujen vaihteen terveydenhuoltoon, kansanparannukseen ja paikallishistoriaan. Mantan matkassa on sisarmuseomme Sastamalan seudun museon opetusmateriaalia.

Missä: Löydät materiaalin kätevästi omalta sivustoltaan mantanmatkassablog.wordpress.com.

Asialliset hommat suoritetaan. Muuten ollaan kuin Ellun kanat.

Väinö Linna

Tuntematon sotilas