Osallistava museotyö

Kyläkumppanuus 

 

Tarinat ja perinteet kyliltä talteen

Sastamalan seudun museo tekee vuosittain yhteisen dokumentointi- ja tallennusprojektin paikallisen yhdistyksen tai muun yhteisön kanssa.

Kyläkumppanitoiminnan lähtöajatuksena on, että talletettavan ja esille tuotavan kulttuuriperinnön aihe tai teema syntyy kyläläisten tai esimerkiksi paikallisen yhdistyksen omasta aloitteesta – ei museoammattilaisen valmiiksi tarjoamana. Tallennusprojektin käynnistyessä laaditaan kyläkumppanin kanssa ”Kyläkumppanin muistilista”, jossa museo ja kyläkumppani yhdessä määrittelevät, mitä talletetaan, miten ja miksi?

Kyläkumppanimallin kautta museo tarjoaa kyläyhteisön tai muun paikallisen yhteisön käyttöön kulttuuriperinnön tallentamiseen liittyvän asiantuntemuksensa ja opastaa projektissa. Kyläkumppani toteuttaa itse tallentamistyön ja saa siihen tarvittavaa koulutusta museon henkilökunnalta.

Tallennettu aineisto liitetään osaksi Sastamalan seudun museon yleisökokoelmaa ja julkaistaan museon ylläpitämässä Topoteekki-verkkoarkistossa. Verkkoarkistossa yleisön on mahdollista lähettää museolle lisätietoja arkistossa julkaistuihin aineistoihin liittyen.

Kyläkumppanimalli tuo paikallisen kulttuuriperinnön näkyväksi. Museo toimii verkostoasiantuntijana ja auttaa kyläkumppania löytämään oikeat kumppanit. Yhteistyössä eri toimijoiden kanssa (Sastamalan kylät ry, Sastamalan Opisto, Sastamalan kirjasto sekä Sastamalan kulttuuripalvelut) tuodaan kulttuuriperintöä esille ja saavutettavaksi eri tavoin.

Sastamalan seudun museon kyläkumppanit ja tallennusaiheet:

2018 Keikyän museo- ja kotiseutuyhdistys

  • Sarvikampa ”Keikyän etsivä”

2019 Lantulan seudun kyläyhdistys

  • Lantulan saha

2020 Vammalan Karjalaseura ja Vpl. Pyhäjärvi-Säätiö

  • Vpl. Pyhäjärven kirkon seutu

2021 Tyrvään seudun Kotiseutuyhdistys

  • Kioskit Vammalassa

2022 Kaukolan Kyläyhdistys

  • Hiukkasaari ja Liekosaari

2023 Mouhijärvi-Seura

  • Kirjapuiston kulttuurimaisema