Toteutushanke

Toteutushanke


Hankkeessa toteutetaan vuoden 2011 aikana konkreettisesti Suomalaisen kirjan museo Pukstaavin toiminnan puitteet, eli kalustetaan, varustetaan ja laitteistetaan näyttelytilat. Hankkeessa syntyvät myös painettu opastusaineisto, ääniopastusaineisto, verkko-oppimisympäristö ja Pukstaavin uudet internet-sivut.

Opastus- ja opetusmateriaali luodaan silmälläpitäen museon saavutettavuutta eri ikäryhmien sekä erityisryhmien näkökulmasta. Materiaali  kannustaa tekemällä oppimiseen, eri aistien monipuoliseen hyödyntämiseen sekä luovuuteen.

Hankkeen tavoitteena on parantaa myös Sastamalan alueellista saavutettavuutta ja matkailun sekä kulttuurin toimintaympäristöä. Hanke lisää alueen vetovoimaisuutta kehittämällä Sastamalan imagoa ja tunnettuutta ja sen myötä kiinnostavuutta sekä matkailukohteena että yrittämisen ja asumisen paikkana.

Hankkeen budjetti on 580 700 euroa, josta EAKR- ja valtion rahoitus on 290 350 euroa, Sastamalan kaupungin osuus 158 000 euroa ja säätiön omarahoituksen osuus 132 350 euroa.

Toteutushankkeen hankeaika on 1.10.2010-31.12.2011.


Ohjausryhmä

 • Pauli Pietilä (pj), kaupungin valtuuston jäsen / Sastamalan kaupunki
 • Marja Ahola (vpj), kaupunginhallituksen jäsen / Sastamalan kaupunki
 • Johanna Kurkikangas, toiminnanjohtaja / Vanhan kirjallisuuden päivät ja johtava kulttuurikoordinaattori / Sastamalan kaupunki
 • Anita Lietepohja, apulaisrehtori / Sastamalan koulutuskuntayhtymän Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitos
 • Eero Mäki-Tanila, elämänlaadun ja elävän maaseudun johtaja / Sastamalan kaupunki
 • Hannu Nikkilä, kaupunginsihteeri / Sastamalan kaupunki
 • Samuli Suonpää, puheenjohtaja / Vammalan yrittäjät ry
 • Arja Valtonen, kulttuurijohtaja / Sastamalan kaupunki
 • Outi Metso, matkailusihteeri / Sastamalan Seudun Yrityspalvelu Oy

Muut

 • Tuija Rajala, rahoitustarkastaja, Pirkanmaan liiton nimeämä hankkeen yhteyshenkilö
 • Minna Honkasalo (sihteeri), projektipäällikkö, Suomen kirjainstituutin säätiö
 • Leena Aaltonen, projektivastaava, Suomen kirjainstituutin säätiö

Pöytäkirjat
Sanaa päähän vaikka halkonuijalla.

Aleksis Kivi

Seitsemän veljestä