Kokoelmat

Aineellista ja aineetonta kulttuuriperintöä

Museon kokoelmien luonne ja kartuttamisen periaatteet määritellään kokoelmapolitiikassa. Pukstaavin kokoelmapolitiikkaa valmistellaan parhaillaan.

Pukstaavin kirjastoon tallennetaan kirjan kulttuurihistoriaan ja kirjan valmistukseen liittyvää kirjallisuutta. Kirjasto toimii käsikirjastona. Kirjasto on luetteloitu Pirkanmaan kirjastotietokantaan.

Antikvariaattiin vai museoon?

Lahjoitusta suunnitellessasi ota ensin yhteyttä museoon. 
Sinut ohjataan oikealle henkilölle Pukstaavin asiakaspalvelusta,
info(at)pukstaavi.fi.
Museon kokoelmien luonne ja kartuttamisen periaatteet määritellään kokoelmapolitiikassa. Pukstaavin kokoelmapolitiikkaa valmistellaan parhaillaan.
Ennen kokoelmapolitiikan valmistumista lahjoitusten vastaanottamiseen vaikuttavat aineiston ainutlaatuisuus, historiallinen ja alueellinen edustavuus sekä näyttelytoiminnan päämäärät.
Pukstaavin kirjastoon tallennetaan kirjan kulttuurihistoriaan ja kirjan valmistukseen liittyvää kirjallisuutta.


Verohallitus on nimennyt Suomen kirjainstituutin säätiön sellaiseksi säätiöksi, jolle lahjoittamansa summan yhteisö voi vähentää tulostaan verotuksessa. Tämä nimitys annetaan säätiöille, joiden varsinaisena tarkoituksena on suomalaisen kulttuuriperinnön säilyttäminen. Vähennysoikeus on saatu vuosiksi 2014–2018. Lahjoituksen on oltava vähintään 850 euron ja enintään 50 000 euron suuruinen.

TAKO

Pukstaavi on mukana vuonna 2009 alkaneessa valtakunnallisessa museoiden tallennus- ja kokoelmayhteistyössä (TAKO). TAKO-toiminnassa keskeisenä on tallennusvastuiden jakaminen museoiden kesken sekä yhteiset nykydokumentointihankkeet. Näitä hankkeita toteutetaan seitsemässä eri poolissa, ja Pukstaavi on osallisena poolissa 6 (koulutus, taide, korkeakulttuuri, hyvinvointi).

Poolin 6 ensimmäinen nykydokumentointihanke toteutettiin vuonna 2011. Tekijä – museo – yleisö -hanke otti tehtäväkseen dokumentoida mm. museokävijyyttä, museokäynnin luonnetta ja näyttelyjen vastaanottoa. Hankkeesta on nyt julkaistu raportti.

Pukstaavi toteutti hankkeen aikana muistitietokeruun kirjojen omistamiseen ja säilyttämiseen liittyen. Keruun tuloksena saadusta aineistosta koottiin Pukstaavin ensimmäinen vaihtuva näyttely Kirjahyllyni.

Julkaisun tiedot:

Lehto-Vahtera, Johanna & Holkeri, Eeva (toim.). Tekijä ‒ museo ‒ yleisö.
Nykydokumentointia museoyleisöjen parissa. Raportti TAKO-yhteistyön poolin 6 nykydokumentointihankkeesta 2011. Aboa Vetus & Ars Nova. Turku 2012.
ISBN: 978-952-5820-10-2

Raportti luettavissa täällä.

<Takaisin

 

Kyl myö ain toimeen tullaa. Elä sie suotta hättäile.

Väinö Linna

Tuntematon sotilas