Sisältösuunnitteluhanke

Sisältösuunnitteluhanke


Pirkanmaan liiton rahoittama toiminta-, sisältö- ja näyttelysuunnitteluhankkeen ”Kirjakulttuurikeskus Pirkanmaalle” hankeaika on 8.4.2009–30.6.2012 ja kokonaisbudjetti on 462 000 euroa. Hankkeen vuosibudjetti on 154 000 euroa, josta Pirkanmaan liiton osuus on 94 000 euroa ja säätiön omarahoitusosuus on 60 000 euroa.

Suunnitteluun on saatu rahoitus Pirkanmaan liitolta. Kirjakulttuurikeskus on yksi viidestä Pirkanmaan kulttuurin kärkihankkeista.

Sisältösuunnitteluhankkeen ohjausryhmä:

 • Puheenjohtaja Jari Andersson, kaupunginhallituksen puheenjohtaja
 • Varapuheenjohtaja Jenni Jokinen, kaupunginvaltuuston jäsen, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan puheenjohtaja
 • Eveliina Asikainen, kaupunginhallituksen jäsen
 • Pentti Hämäläinen, edunvalvontajohtaja, Pirkanmaan liitto
 • Antti Jokinen, kaupunginvaltuuston jäsen
 • Kaarina Karjula, suunnitteluopettaja, Sastamalan Opisto
 • Sirkka-Liisa Leino, kirjakauppias Tyrvään kirjakauppa Oy, Suomen kirjainstituutin säätiön perustajajäsenyhteisö
 • Hannu Nikkilä, kaupunginsihteeri, Sastamalan kaupunki, Suomen kirjainstituutin säätiön hallituksen jäsen
 • Tapio Rautajoki, toimitusjohtaja, Tyrvään Sanomat Oy, Suomen kirjainstituutin säätiön perustajajäsenyhteisö, Tyrvään seudun kotiseutuyhdistyksen puheenjohtaja
 • Arja Valtonen, kulttuurijohtaja, Sastamalan kaupunki.

Ohjausryhmän Pirkanmaan liiton yhteyshenkilö

 • Rahoitustarkastaja Tuija Rajala

Hankkeen projektipäällikkö ja ohjausryhmän sihteeri

 • Leena Aaltonen, toiminnanjohtaja, Suomen kirjainstituutin säätiö

Pöytäkirjat


Hyvä tääll’ on ollakseni, armas aikaellakseni.

Elias Lönnrot

Kalevala