Museo tallentaa

Kokoelmien kartutus

Kokoelmakeruu: Urheilumuistot

Kirjoita oma urheiluun liittyvä muistosi osaksi museon Muistitietokokoelmaa! Sastamalan seudun museo kerää Suuren urheilunäyttelyn ajan, 1.10.2019-31.8.2020, kokoelmiinsa urheilumuistoja. Urheilumuistot tallennetaan museon asiakirja-arkistoon osaksi Muistitietokokoelmaa. Muisto voi olla pieni tai suuri, vanha tai uusi. Se voi liittyä esimerkiksi tiettyyn tapahtumaan, paikkaan tai esineeseen.

Osallistumalla muistojen keruuseen muistelija hyväksyy museon periaatteet aineiston tallennuksessa ja käytössä. Muistelijan nimi, syntymävuosi ja sukupuoli sekä muistoon liittyvä paikkakunta kirjataan muiston yhteyteen. Muistoja voidaan käyttää tutkimusaineistona sekä museon näyttely- ja julkaisutoiminnassa.

Osallistu kokoelmakeruuseen näyttelyssämme tai lähettämällä muistosi sähköpostitse osoitteeseen emma.kurki(at)pukstaavi.fi. Kirjoitathan muiston oheen seuraavat tiedot: nimi, syntymävuosi, sukupuoli ja muistoon liittyvä paikkakunta.

Optimistipurjehdus syksyllä 1969. Kuva: Sastamalan seudun museo

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Korona-ajan nykydokumentointia Sastamalan seudun museossa

Suomessa vallitsee koronavirustilanteen vuoksi poikkeusolot. Hallituksen linjauksen mukaisesti yhteiskunnan toimintoja on rajoitettu. Koronaepidemian aiheuttamia poikkeusoloja dokumentoidaan suomalaisissa museoissa. Museoiden kokoelmat ovat jo karttuneet erilaisilla korona-arkeen ja poikkeusajan työskentelyyn liittyvillä aineistoilla. Tallennus on monipuolista, ja siinä hyödynnetään haastatteluja, video- ja valokuvausta, verkkokyselyitä, sosiaalista mediaa, ihmisten osallistamista päiväkirjojen kirjoittamiseen sekä esine- ja arkistoaineiston keruuta.

Nykydokumentointi mahdollistaa osaltaan tulevaisuuden historiantutkimusta. Koronaepidemiaan liittyvät aineistot tallennetaan museoiden kokoelmiin yhteisellä asiasanalla COVID-19, joka kerää yhteen museokentän tekemän työn ja helpottaa aineiston käytettävyyttä.

Sastamalan seudun museo jatkaa nykydokumentoinnissa ajankohtaisella urheiluteemalla. Suuri urheilunäyttely – Lajien kirjoa Sastamalassa on yleisön nähtävillä Tornihuvilassa vielä kesän ajan, 1.6. – 31.8.2020. Museo dokumentoi paikallisten urheiluseurojen toimintaa ja tilannetta muuttuneissa olosuhteissa.

Keväisiä juhlia ja tapahtumia on jouduttu epidemiatilanteen vuoksi perumaan, siirtämään tai toteuttamaan uusin keinoin. Aikaisempina vuosina vappu on ollut yksi Sastamalan keskustan vilkkaimmista päivistä autoparaateineen ja torijuhlineen. Tänä vuonna Sastamalan seudun museo dokumentoi kokoelmiinsa yhteistyössä valokuvaaja Markku ”Mäsi” Mäkisen kanssa keskusta-alueen hiljaista koronavappua.

Keväisin juhlitaan myös ylioppilaita ja muita koulutiensä päättäviä. Tänä keväänä museon kokoelmiin tallennetaan yhteistyössä Vammalan lukion kanssa porrastettu päättötodistusten jako, verkkoon striimattava kevätjuhla sekä ylioppilaiden juhla, joka näillä näkymin voidaan toteuttaa elokuussa.

Lisäksi Sastamalan seudun museo vastaanottaa arkistokokoelmaansa korona-aikaisia päiväkirjoja ja kirjeitä. Epidemiatilannetta ja sen vaikutuksia yhteiskuntaan seurataan museoissa aktiivisesti ja nykydokumentointisuunnitelmaa päivitetään tarvittaessa.

Hiljainen Marttilankatukoronavappuna 2020

Hiljainen Marttilankatu koronavappuna 2020. Katuvalot on sammutettu säästösyistä.

Kuva: Markku Mäkinen / Sastamalan seudun museo

_________________________________________________________________________________________________________________

Yleisökokoelma

Sastamalan seudun museon yleisökokoelmaan tallennetaan digitaalisessa muodossa valokuvia, esinekuvia, tekstejä ja ääntä. Yleisökokoelma on perinteistä museokokoelmaa kevyempi aineistokokonaisuus, joka mahdollistaa yleisön osallistumisen omaehtoiseen kulttuuriperinnön tallennustyöhön. Yleisökokoelma ja verkkoarkiston ylläpito vastaavat osaltaan museon tavoitteeseen edistää yhteisöllisyyttä ja alueellista tasa-arvoa.

Toisin kuin muissa Sastamalan seudun museon kokoelmissa, yleisökokoelmassa aineiston omistaja voi olla yksityishenkilö, yhdistys tai muu yhteisö. Kokoelma on tarkoitettu paikallishistoriasta kiinnostuneen yleisön käyttöön ja aineisto on kokonaisuudessaan julkaistu nähtäville verkossa. Kun aineisto liitetään yleisökokoelmaan ja julkaistaan verkkoarkistossa, sille valitaan kolmesta vaihtoehdosta soveltuva käyttölisenssi: Vain katseltavaksi / CC BY (vapaa käyttö) / CC BY-NC (ei-kaupallinen käyttö). Verkkoarkistoon tallennetun aineiston pitkäaikaissäilytyksestä vastaa Itävallassa sijaitseva Kansainvälinen arkistotutkimuksen keskus ICARUS.

Yleisökokoelmaa kartutetaan vuosittain kyläkumppanitoiminnan yhteydessä. Myös muita aineistoja otetaan vastaan verkkoarkistossa julkaistavaksi.

Kokoelmapoliittinen ohjelma

Mitä museomme kokoelmiin kuuluu? Miten kokoelmia kartutaan ja hoidetaan? Tutustu kokoelmatyön reunaehtoihin tästä.

Usko poikani unehes!

Eino Leino

Hymyilevä Apollo