Museo kehittyy

Hankkeet

Jalkautuva museo -hanke

Keväällä 2019 Sastamalan seudun museon päättyneessä  Jalkautuva museo -hankkeessa kehitettiin uudenlainen toimintamalli alueen kulttuuriperinnön tallentamiseen ja esittämiseen. Projektin rahoittajana toimi Museovirasto ja se oli osa kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden osallistavia hankkeita. Hankkeessa olivat mukana Sastamalan kylät ry., Sastamalan kulttuuripalvelut, Sastamalan kirjasto, Sastamalan Opisto sekä Pirkanmaan maakuntamuseo.

Hankkeen ensimmäinen kyläkumppani oli Keikyän museo- ja kotiseutuyhdistys. Yhdistyksen vapaaehtoisten kanssa testattiin toimintatapaa, jossa kyläkumppani valitsee kohteen ja jota tallennetaan yhdessä museon kanssa. Projektissa tallennettiin paikalliseen sarvikampaperinteeseen liittyvää aineistoa kuten valokuvia, muistoja sekä tietoja vanhoista työtavoista ja kampaverstaista.

Muisteluilloissa kerätyt valokuvat on koottu Topoteekki-verkkoarkistoon tänne. Verkkoarkistossa voi tutustua myös hankkeen aikana toteutettuun Sarvikamman tarina -videoon. Kouluille suunnattu video tuotettiin yhteistyössä Voionmaan koulutuskeskuksen sekä Sastamalan Opiston teatteritaiteen opiskelijoiden ja Romulan Taiteellisen Teatterin kanssa. Lisäksi projektista tehtiin toiminnallinen Sarvikamman tarina -laukkunäyttely, joka on lainattavissa kouluihin tai esimerkiksi palvelukeskuksiin.

Vuoden 2019 kyläkumppanina Lantulan seudun kyläyhdistys

Jalkautuva museo -hankkeesta jäi Sastamalan seudun museolle pysyvä Kyläkumppani-toimintamalli. Tänä vuonna toimintaa on jatkettu Lantulan seudun kyläyhdistyksen kanssa ja tallennuskohteena on kyläsahan historia.

Kyläkumppanimallin lähtöajatuksena on, että talletettavan ja esille tuotavan kulttuuriperinnön aihe tai teema syntyy kyläläisten tai esimerkiksi paikallisen yhdistyksen omasta aloitteesta. Museo tarjoaa paikallisyhteisön käyttöön kulttuuriperinnön tallentamiseen liittyvän asiantuntemuksensa ja opastaa projektissa. Kyläkumppani taas toteuttaa tallentamistyön ja saa siihen tarvittaessa koulutusta museon henkilökunnalta. Kerätystä aineistosta osa kootaan Topoteeekki-verkkoarkistoon ja osa tallennetaan harkinnanvaraisesti museon kokoelmiin.

Kyläkumppani-malli huomattiin Euroopan neuvostossa

Jalkautuva museo -hanke sekä Kyläkumppani-malli valittiin kesäkuussa Euroopan neuvoston Eurooppalaisen kulttuuriperintöstrategian hyvien käytäntöjen (Golden Collection) luetteloon.

Lisätietoja Jalkautuva museo -hankkeen tuloksista ja Kyläkumppani -mallista voi tiedustella museolehtori Mari Immoselta, 050 313 1412, mari.immonen(at)pukstaavi.fi.

 

<Takaisin

 

Herrojen kanssa on turha mennä marjaan.

Mika Waltari

Mikael Karvajalka