Verkkonäyttelyt

Tarina-apteekki

11.04.2019 - 31.12.2026

Pukstaavi sijaitsee Tyrvään entisen apteekkarin, O. A. Bäckmanin talossa. Yli puolen vuosisadan ajan apteekki tarjosi kansalle sekä ruumiin että hengen lääkitystä. Sotien jälkeen rakennus palveli asuin- ja liikehuoneistona, kunnes Vammalan kaupunki osti ja peruskorjautti sen nykyiseen käyttötarkoitukseensa, Suomalaisen kirjan museoksi.

Verkkonäyttelyssä kerrotaan Tyrvään vanhan apteekin tarina sen syntyvaiheista nykypäivään.

 

Katso näyttely

 

Verkkonäyttelyn sisällön toteutus: V-P Bäckman/Marras Workshop

Tekninen toteutus: NASTA Design