Info

Suomen kirjainstituutin säätiö

Suomen kirjainstituutin säätiö edistää ja vaalii suomalaista kirjakulttuuria ja kirjallisuutta, ylläpitää ja vahvistaa suuren yleisön ymmärrystä kirjan ja kirjallisuuden ilmentämästä kulttuuriperinnöstä, kulttuurihistoriasta ja yhteiskunnallisesta merkityksestä. Säätiö tukee lukemista ja siihen liittyvää kulttuuria. Säätiö edistää tiedon saatavuutta harjoittamalla kirjakulttuuriin liittyvää tallennus-, tutkimus-, tiedonvälitys-, näyttely-, julkaisu-, tapahtuma- ja koulutustoimintaa ja on yhteiskunnallisesti aktiivinen ja vuorovaikutteinen toimija.

Säätiön hallintaan kuuluu kolme toiminnallista kokonaisuutta, Suomen Kirjainstituutti, Suomalaisen kirjan museo Pukstaavi ja Sastamalan seudun museo.

Sillat voitetaan kulkemalla niitten ylitse.

Paavo Haavikko

Sillat voitetaan kulkemalla niitten ylitse